KAFFE

KAFFE

Historien börjar 1948. Familjen Passalacqua driver ett litet rosteri
med entusiasm och passion. De olika blandningarna av kaffe
från Venezuela, Cuba, Etiopien och Indien arbetas fram med
finkänslighet och ett gott hantverk. Man rostade då 5 kg kaffe
i timmen och tillämpade den napoletanska metoden att rosta
kaffet lite mörkare och att använda utvalda bönor.
Visa Mer
Med åren har man utvecklats men värnar fortfarande om
blandningarna och hantverksmässigheten i tillverkningen.
Bönorna läggs aldrig på lager i väntan på levereras (vilket är
vanligt förekommande hos större rosterier), då de skulle torka
och tappa smak, utan man rostar vid beställning. Resultatet blir
alltid nyrostat och aromrikt kaffe.
Passalacqua exporterar till utvalda importörer runt om i världen
som vill erbjuda en nischprodukt från Neapel där en kopp
espresso är ett sätt att leva.

view - gallery view - list