Välkommen till Il Molino

Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 20 år.

ÄR DU 20 ELLER ÄLDRE?

Allmänna villkor

Il Molino AB

 

 1. Integritetspolicy 

  Här kan du läsa allt det finstilta gällande ditt webshopskonto på Il Molino AB.

  Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

  Till integritetspolicyn

  *Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska Personuppgiftslagen.

  Webshopskund:

  Webshopskund hos Il Molino AB är kostnadsfritt och gäller på vår hemsida;
  ilmolino.se.

  För att bli Webshopskund hos Il Molino AB behöver du ha ett registrerat företag inom mat/restaurang i Sverige. Att vara Webshopskund är personligt och kan inte överlåtas samt är endast tillgängligt för affärskunder.

  Webshopskund kopplas till en personlig sida som du finner i inloggat läge på ilmolino.se. Som inloggad får du åtkomst till ”Mina sidor” där du kan se och aktivera dina personliga ordrar, få relevanta produktrekommendationer, se dina sparade favoriter på ilmolino.se och se dina tidigare ordrar på ilmolino.se m.m. På Mina sidor kan du även se din köp- och betalningshistorik samt administrera inställningarna för ditt medlemskap, under ”Inställningar” kan du välja vilken typ av kommunikation du vill ha från oss. Läs mer om Mina sidor under respektive avsnitt nedan.

  När du handlar i hos ilmoliono.se behöver du ha ett registrerat org.nr i Sverige. När du handlar på ilmolino.se loggar du in med dina personliga användaruppgifter på Mina sidor.

  Förmåner, erbjudanden och kommunikation

  Som webshopskund i ilmolino.se får du personligt anpassad kommunikation med uppgift om din aktuella orderstatus. Du får även anpassade nyheter och produktrekommendationer.

  Il Molino AB (häri kallat Il Molino) Manufakturgatan 23, 417 07 Göteborg, Sverige. Org.nr: 556568-1425. är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Il Molino har registrerat om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Du kan till exempel ringa oss på +46(0)31 21 27 77, eller skicka ett mail till info@ilmolino.se så kommer kundservice att besvara dina frågor.

  Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina fullständiga rättigheter i vår integritetspolicy på ilmolino.se/integritetspolicy.

  Giltighet och avslut

  Ditt medlemskap/webshopskund hos il molino gäller tills vidare. För att avsluta ditt konto, kontakta oss gärna på: info@ilmolino.se eller 031-21 27 77. 

  Notera att ifall du inte har gjort ett köp på 24 månader kommer ditt webshopskonto automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas. 

  Il Molino förbehåller sig rätten att säga upp dig som webshopskund vid misstanke om missbruk av medlemskapet.

  Ändringar av medlemsvillkor

  Il Molino kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på ilmolino.se eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

  Kontaktuppgifter

  Vid frågor om konto på webshop, kontakta oss gärna på info@ilmolino.se eller 031-21 27 77. För att göra en begäran till oss avseende vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill avsluta ditt medlemskap, skicka ett mejl till: info@ilmolino.se eller ring 031-21 27 77.

  Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2021-11-20

  1. Personuppgiftsansvarig

  Il Molino AB (häri kallat Il Molino) 

  Manufakturgatan 23, 417 07 Göteborg, Sverige

  Org.nr: 556568-1425.  Tel: +46(0)31 21 27 77

  2. Kontaktuppgifter

  Namn: Il Molino AB  Tel: +46(0)31 21 27 77

  3. Vad omfattar denna integritetsspolicy?

  Denna integritetsspolicy omfattar Il Molinos behandling av den information som Il Molino samlar in om sina potentiella kunder och användare (d.v.s. hur informationen samlas in och används). Denna integritetsspolicy gäller vid användning av Il Molinos produkter och tjänster och vid besök/köp på Il Molinos webbplats.

  4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål:

  • Rikta marknadsföring till dig

  Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt erbjudande och tillhandahålla ett mer relevant innehåll. Det innefattar bland annat att ge rekommendationer och visa anpassat innehåll och ge anpassad reklam/nyhetsbrev.

  • För att kunna hantera beställning/köp

  Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera dina beställningar/köp på ilmolino.se.

  Behandlingar som utförs

  • Leverans (inklusive tillhandahålla leveransalternativ, avisering och kontakter rörande leveransen).

  • Identifikation (fysisk eller digital).

  • Hantering av betalning .

  • Adresskontroll.

  • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

  • Hantering av din order.

  5. Vilken information samlar vi in om dig?

  Il Molinos personuppgiftsregister kan innehålla följande information samt förändringar av sådan information:

  • förnamn och efternamn

  • arbetsgivarens namn och annan relevant information om företaget eller organisationen

  • organisationsnummer i Sverige

  • kontaktuppgifter på företaget eller organisationen (postadress, e-postadress,

  telefonnummer eller kontaktväg för videosamtal om du valt att använda en digital tjänst)

  • ev anteckningar du själv väljer att lämna

  • ev anteckningar som vi tagit vid tidigare bokningar

  • betalningshistorik

  • betalningsinformation

  • kretdiupplysningar från kreditupplysningsföretag

  • användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

  • titel och/eller arbetsbeskrivning samt annan relevant information som rör arbetet

  • medgivanden till och förbud mot marknadsföring

  • riktade kampanjer och erbjudanden, inklusive resultat

  • information om användning av Il Molinos digitala tjänster samt digitalt innehåll som användaren skapar

  • teknisk information som skickas till Il Molino av användarens digitala enheter(t.ex. datorer och mobila enheter) samt information som rör cookies och liknande teknologier

  6. Var samlar vi in dina personuppgifter?

  Information samlas in från dig och de programvaror du utnyttjar när du använder våra produkter och tjänster.

  Vi erhåller också personuppgifter och uppdateringar av personuppgifter från myndigheter, organisationer och företag som erbjuder uppdatering av personuppgifter, sociala nätverkstjänster, offentliga register och från andra offentliga informationskällor.

  7. Lämnar vi regelbundet ut dina personuppgifter?

  Il Molino vare sig säljer, leasar eller lämnar på annat sätt ut dina personuppgifter till tredje part utanför den globala Il Molinokoncernen, såvida inte annat anges nedan.

  Il Molino kan komma att lämna ut dina personuppgifter på order av domstol eller annan behörig myndighet med tillräcklig befogenhet.

  Il Molino kan komma att dela dina personuppgifter som en del av varje sammanslagning, förvärv, försäljning av företagstillgångar eller överföring av tjänst till en annan leverantör. Detta gäller även i den osannolika händelsen av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning, då dina personuppgifter kan komma att överföras till en annan enhet som ett resultat av ett sådant förfarande.

  8. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU?

  Il Molino lämnar inte ut dina uppgifter till läner utanför EU.

  9. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

  Notera att ifall du inte har gjort ett köp på 24 månader kommer ditt webshopskonto automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas. Il Molino kan komma att bevara dina personuppgifter i detta permanenta marknadsföringsregister under obegränsad tid. I händelse av att en kundrelation eller annan jämförbar relation uppstår mellan dig och Il Molino kommer dina personuppgifter att överföras från detta personuppgiftsregister till Il Molinos kundregister. Il Molino kan också komma att bevara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för skattemässiga och juridiska ändamål.

  10. Skydd av dina personuppgifter

  Il Molino har inrättat elektroniska och administrativa säkerhetssystem som är utformade att skydda den insamlade informationen.

  Endast särskilt utsedd personal från Il Molino och organisationer som arbetar på uppdrag av Il Molino eller för Il Molinos räkning har rätt att använda det registerprogram som används för personuppgifter. Varje enskild person som använder registerprogrammet har tilldelats personliga användarrättigheter av personuppgiftsansvarig. Olika åtkomstnivåer har etablerats och grundas på den information som den aktuella personen behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. En brandvägg skyddar systemet från extern åtkomst.

  Samtliga Il Molinos anställda och underleverantörer måste bevara all personuppgiftsinformation som de får tillgång till genom sitt arbete strikt konfidentiell. Manuellt behandlade dokument som innehåller personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

  11. Din rätt tillinsyn, rättelse och förbud mot behandling av personuppgifter

  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Il Molino sparar om dig i sina register. Begäran om registerutdrag ska lämnas skriftligen till personuppgiftsansvarigs kontaktperson. En sådan begäran om registerutdrag ska vara undertecknad. Begäran om registerutdrag kan också lämnas till personuppgiftsansvarigs huvudkontor på Manufakturgatan 23, 417 07 Göteborg, Sverige, tillsammans med styrkande av identitet.

  Du har rätt att förbjuda Il Molino att behandla dina personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta personuppgiftsansvarigs kontaktperson.

  12. Val av lagstiftning och kontaktuppgifter för klagomål till tillsynsmyndighet

  Behandlingen av dina personuppgifter styrs av svensk lag.

  Om du misstänker brott mot personuppgiftslagen och frågan efter förhandlingar inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Il Molino kan du kontakta Datainspektionen.

  13. Förändringar av denna integritetsspolicy

  Il Molino kan komma att ändra denna integritetsspolicy från tid till annan samt när som helst ändra eller dra tillbaka åtkomst till olika tjänster utan föregående meddelande. I händelse av väsentliga, menliga ändringar av denna integritetsspolicy kommer Il Molino att meddela dessa på Il Molinos hemsida under 30 dagar. Il Molino rekommenderar därför att du besöker denna integritetsspolicy regelbundet för att upptäcka eventuella ändringar.

Error: Invalid Mirror Widget ID.
Aktivera Bevakning Fyll i din e-postadress och klicka på "Bevaka". Vi meddelar dig när produkten går att beställas.
view - gallery view - list